BonoTraffics over juridische ondersteuning gemeente Amsterdam

19 november 2018

In de nieuwste editie van Verkeer in Beeld (nr. 5 nov. 2018) is een mooi artikel verschenen over hoe Sander Bonhof van BonoTraffics de gemeente Amsterdam juridisch heeft ondersteund en ontzorgd. De gemeente Amsterdam wilde de binnenstad autoluw maken en sluipverkeer tegengaan. BonoTraffics hielp de gemeente – met succes – onder andere met het opstellen van de benodigde verkeersbesluiten en bebordingsplannen. Lees in bijgevoegd artikel hoe dat verliep.

Artikel BonoTraffics Verkeer in Beeld nr 5 2018