Parkeren in Raalte

15 januari 2019

De gemeente Raalte wilde in 2017 betaald parkeren afschaffen en nieuwe parkeerregels instellen. Sander Bonhof en Mareille Lok van BonoTraffics hebben de gemeente daarbij ondersteund. “In 2018 hebben wij vervolgens een evaluatiestudie gedaan door het uitvoeren van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek en een aantal aanbevelingen gedaan. Een groot gedeelte van de aanbevelingen is overgenomen door het college en wordt (dit voorjaar) geïmplementeerd op straat.” 

Eén van de aanbevelingen was het beter benutten van parkeergarage het Schip, zie bijgaand artikel uit de Stentor.  “Daarnaast hebben wij onder meer geadviseerd over de herindeling van de parkeerschijfzone, het verbeteren van de parkeerverwijzing en de aanpassing voorwaarden ontheffingen.Ook bij de verdere implementatie gaan wij ons steentje bijgedragen. Een fijne samenwerking met een gezamenlijk doel: een goed bereikbaar centrum!” aldus Sander en Mareille.

Lees hier het artikel in de Stentor van 10 januari 2019.