Telefoonnummer

06 - 31 02 79 43

E-mail

jhoogenboom@bonotraffics.nl

Joris Hoogenboom

‘Joris is ondernemend en innovatief en houdt van analyseren. Met zijn enthousiasme kan hij zich makkelijk aanpassen in nieuwe situaties. Op het gebied van communicatie is hij uitdrukkingsvaardig en daardoor bereikt hij doelen.’

Lees meer

Specialismen

Opleiding

 • MSc Civiele Techniek, afstudeerrichting Transport & Planning, TU Delft (2011)
 • BSc Civiele Techniek, TU Delft (2008)

Projecten

 • Aanpak Ring Zuid; Verkeerskundig toetsen van het ontwerp met behulp van een microsimulatie.
 • Aanpak Ring Zuid; Effectenonderzoeken van het Ontwerp Tracébesluit.
 • Studie naar verbeteren doorstroming afrit Fluitenberg in Hoogeveen.
 • Dynamisch OV-model Groningen.
 • Afstudeeronderzoek naar een nieuw ontwerp van het busstation van Groningen, ondersteund door een nieuwe simulatietool voor busstations.
 • Onderzoek naar kansrijke railverbindingen in Nederland.

Bijzonderheden

 • Met de paper 'Ontwerp als communicatiemiddel' deelgenomen aan het Nationaal Verkeerskunde Congres 2012 te ‘s-Hertogenbosch. (link naar paper)
 • Met de paper 'Het rampzalige busstation van Groningen nu, toen en misschien straks' deelgenomen aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2011 (CVS) te Antwerpen. (link naar paper)
 • Met de paper 'Volmaakte chaos op busstation Groningen' deelgenomen aan het Nationaal Verkeerskunde Congres 2011 te Nieuwegein. (Genomineerd voor beste paper van het NVC 2011) (link naar paper)

Joris versterkt sinds juni 2011 (na zijn afstuderen) het vaste team van medewerkers met zijn kersverse kennis.