Fotovisualisatie Vogelzang

BonoTraffics bv heeft onlangs voor de gemeente Smallingerland een aantal fotovisualisaties voor het project Vogelzang gemaakt. Het resultaat zijn visualisaties die enerzijds een realistische impressie geven van de toekomstige situatie en anderzijds de verschillen met de huidige situatie inzichtelijk maken.

De gemeente Smallingerland is zeer tevreden over de geleverde visualisaties. Zo kregen de belanghebbenden tijdens de gehouden informatieavond een goed beeld van de toekomstige situatie. Daarnaast bleken de gemaakte visualisaties ook voor intern gebruik een meerwaarde te hebben. De visualisaties gaven de gemeente nieuwe inzichten in het beoogde inrichtingsplan op het gebied van materiaalgebruik en zichtlijnen als gevolg van de positie van beoogde groenvoorzieningen en openbare verlichting.

In de video hiernaast vindt u een overzicht van de gemaakte fotovisualisaties met telkens eerst de huidige (bestaande) situatie en daarnaast de toekomstige (beoogde) situatie.

Lees meer

In 2004 heeft de gemeente Smallingerland het Masterplan Centrum Drachten vastgesteld. Deze visie geeft de hoofdlijnen voor de ruimtelijk ontwikkeling van het centrum van Drachten aan. Een van de projecten uit dit Masterplan is het project Vogelzang in het noorden van het plangebied.

Op dit moment heeft de gemeente Smallingerland concrete plannen voor de herinrichting van het gebied rondom Vogelzang in Drachten. Met deze herinrichting wil de gemeente Smallingerland de entree van het centrum vanuit het noorden een kwaliteitsimpuls geven en de leefbaarheid verbeteren.

Om dit te bereiken wordt het met verkeerslichten geregelde kruispunt Vogelzang-Noorderbuurt-Stationsweg gereconstrueerd tot een rotonde. Daarnaast worden de Stationsweg en Vogelzang heringericht, waarbij het verblijven een prominentere plaats krijgt in het straatbeeld. Om dit te bereiken gaat de Noorderbuurt onderdeel uitmaken van het voetgangersgebied. Tot slot worden de huidige winkelvoorzieningen bij het voormalig busstation gerenoveerd en uitgebreid.

 

Fotovisualisatie Vogelzang

Beginfoto Fotovisualisatie Vogelzang