• OVerview: verschil reistijd met busboekje

  • OVerview: weergave van vertragingen

Ovit

BonoTraffics bv ontwikkelt steeds meer innovatieve specifieke softwareprogramma’s voor de verkeerskundige markt. Naast de software op het gebied van het geautomatiseerd uitvoeren en verwerken van verschillende verkeersonderzoeken presenteren wij u nu de “OV-data analyse tool”, kortweg Ovit.

Waarom Ovit?

Het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer en het zo efficiënt mogelijk inzetten van de middelen

Er komt steeds meer data beschikbaar waardoor betere analysemogelijkheden ontstaan zonder dure uitgebreide onderzoeken

Er zijn nauwelijks of geen producten waarbij de analyse gekoppeld is aan grafische data.

Werkwijze

Onze insteek is een product te ontwikkelen samen met de opdrachtgevers, waardoor beter maatwerk geleverd kan worden. De verschillende opdrachtgevers beschikken over verschillende databronnen. Zo zijn er opdrachtgevers die over de zgn. GOVI-data kunnen beschikken omdat ze deelnemen in het GOVI-project, andere opdrachtgevers hebben een eigen datawarehouse laten maken, waarin OV-data wordt opgeslagen. Wij koppelen deze data met andere databronnen zoals de OV-chipdata. Deze enorme informatiebronnen qua omvang en verschillende data biedt vele mogelijkheden.

Lees meer

Wij ontwikkelen de analysesoftware samen met de klant en passen de database hierop aan. De beschikbare databank is gekoppeld aan een grafische weergave waardoor de data zich ook uitermate goed leent om grafisch te presenteren. Ook kan een nadere analyse plaatsvinden vanuit de grafische beelden.

De data-analyse kan zich richten op punten (bijvoorbeeld haltes), lijnen (bijvoorbeeld buslijnen) en vlakken (bijvoorbeeld woonwijken). Ook zijn combinaties mogelijk.

Voorbeelden

Een opdrachtgever wil onderzocht hebben wat het effect op de reistijd is indien alle haltes met minder dan 10 instappers in een maand komen te vervallen.

Een opdrachtgever wil weten waar de meeste reizigers de meeste vertraging ondervinden, zodat hij zijn investeringen kan prioriteren

Andere databronnen

Naast specifieke OV-data kunnen ook andere databronnen aan de applicatie gekoppeld worden. Mogelijke andere databronnen zijn CBS-gegevens, ongevalgegevens, wegwerkzaamheden enz. enz.. Hierdoor kunnen ook gebiedsanalyses gemaakt worden waarin het aantal inwoners, autogebruik en/of leeftijdsopbouw gekoppeld worden aan bijvoorbeeld het aantal OV gebruikers in een gebied. Ook zijn hierdoor de effecten van krimp in een bepaald gebied inzichtelijk te maken.

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid.

Vragen of meer informatie?

Mail naar mbonestroo@bonotraffics.nl
of naar jhoogenboom@bonotraffics.nl

Meer informatie

Mente Bonestroo

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 14

E-mail

mbonestroo@bonotraffics.nl

Joris Hoogenboom

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 43

E-mail

jhoogenboom@bonotraffics.nl

Video: introductie Ovit