• Bebordingsplan Van Weedestraat - Soest

  • Verkeersbesluiten Van Weedestraat - Soest

Verkeersbesluiten

Lees onze nieuwsbrief met belangrijke nieuwe regelgeving omtrent verkeersbesluiten (per 1 januari 2013).

 

Voordat een verkeersmaatregel daadwerkelijk uitgevoerd kan worden is in veel gevallen een verkeersbesluit noodzakelijk. In een verkeersbesluit benoemt het bevoegd gezag (bijvoorbeeld het college van B&W) de overwegingen die leiden tot de wenselijke verkeersmaatregel.

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om een aantal specifieke zaken te benoemen in een verkeersbesluit. Eventuele fouten in verkeersbesluiten kunnen nadelige procedurele gevolgen hebben. Het is dan ook van belang dat het verkeersbesluit de toets van bezwaar en beroep kan doorstaan.

Lees meer

BonoTraffics bv heeft diverse ervaren adviseurs in dienst met kennis van de actuele bestuurs- en verkeerswetgeving. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het opstellen van verkeersbesluiten en het doorlopen van de verschillende mogelijke procedures.

In overleg met u als opdrachtgever kunnen wij het opstellen van en de procedure omtrent het verkeersbesluit voor u uit handen nemen. Daarnaast staan onze adviseurs voor u klaar voor het uitvoeren van een second opinion om te beoordelen of een gepubliceerd verkeersbesluit weloverwogen en op juridisch juiste gronden is genomen.

Meer informatie

Sander Bonhof

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 53

E-mail

sbonhof@bonotraffics.nl