• Verkeersonderzoek

Verkeersonderzoek

BonoTraffics bv is het bureau voor al uw verkeersonderzoeken. Om een verkeerskundig probleem aan te pakken, een milieuonderzoek uit te voeren of om uw beleid te evalueren heeft u betrouwbare informatie nodig. Wij voeren daarom uiterst zorgvuldig onderzoeken voor u uit.

BonoTraffics bv heeft ruime ervaring met onder andere: kentekenonderzoeken, herkomst-bestemmingsonderzoeken, visuele (kruispunt)tellingen, conflictobservaties, mechanische verkeerstellingen, reistijdmetingen, parkeeronderzoeken en enquêtes. Wij dragen de zorg voor de voorbereiding, begeleiding, uitvoering en verwerking van het onderzoek en presenteren de resultaten in duidelijke rapporten. Onze specialisten kiezen samen met u het onderzoek uit dat het beste aansluit bij uw vraag.

Wij hebben recent verkeersonderzoeken uitgevoerd voor onder andere de gemeenten Amersfoort, Kampen, Soest, Groningen, Assen en Zwolle

Analyse verkeersongevallen gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort gaat actief aan de slag met het terugdringen van het aantal verkeersongevallen. Om er achter te komen waar de focus op moet liggen, heeft BonoTraffics een uitgebreide ongevallenanalyse uitgevoerd. Daarbij is onder andere inzichtelijk gemaakt hoeveel verkeersongevallen vanaf 2014 zijn geregistreerd, waar deze zich hebben voorgedaan en hoeveel verkeersslachtoffers daarbij zijn gevallen. Ook zijn deze cijfers per modaliteit nader geanalyseerd, waarbij onder andere ook de leeftijd van de verkeersslachtoffers inzichtelijk is gemaakt.

De resultaten bieden de gemeente aanknopingspunten om gericht aan de slag te gaan met verkeersveiligheid. Lees verder